शिवाजी महाराजांचे तेज

शिवाजी महाराजांचे तेज

सूर्याचे नशीब एवढे थोर आहे कि तो खुद्द शिवाजी महाराजांचे तेज बनला आहे.असे तर नाही ना की स्वतः सूर्यच खुद्द शिवाजी महाराजांचे तेज घेवून आपल्याला जीवन देतो…..?

Advertisements