कर्तुत्व असावं तर असं आकाशालाही भिडणारं.

कर्तुत्व असावं तर असं आकाशालाही भिडणारं.

Advertisements