पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा.

पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा.

Advertisements