रामटेक आणि क्षितिज

रामटेक आणि क्षितिज

कधीतरी वाटत आपणही असच क्षितिजात हरवून जाव…
असच वाटल होत रामटेकवरून  हे विहंगम दृश्य पहाताना…..

Advertisements