रामटेक आणि टेकडी

रामटेक आणि टेकडी

रामटेकवरुन घेतलेला हा फोटो आहे.घरांची घाई आणि त्यात एकटीच असलेली टेकडी.आता तरी त्यावर थोडेच बांधकाम होत आहे भविष्याचे माहीत नाही….एकटीच लढत आहे मानवी आक्रमणाविरुद्ध…..रामाच्या मनात काय आहे कोण जाने…..

Advertisements