भक्ति

भक्ति

तुलापुरला हे आजोबा भेटले. त्रिवेणी संगमाजवळ देवाच्या नामसंकिर्तनात एकटेच बसले होते. जगाची थोड़ीसुद्धा जाणीव न्हवती. त्यांना disturb न करता फोटो घ्यायचा होता. पण ते सारखे एक जागेवर बसत न्हवते.मी फोटो घ्यायला गेलो की ते जागा बदलायचे. ते मुद्दाम असे करत न्हवते आणि मी किती ही वेळ थांबू शकत होतो आणि मला त्यांचा natural फोटो हवा होता. शेवटी तो भेटला.एक ठिकाणी ते विसाव्यासाठी बसले आणि मी लगेच हा माझा पहिला Black & White फोटो क्लिक केला.

Advertisements