झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका

झरोका (Black & White Image)

झरोका

झरोका (Black & White Image)

सध्या पावसाचे दिवस चालु आहेत. फिरायचा हाच एकदम मस्त मौसम आहे. निसर्ग सतत आपले रंग याच दिवसात बदलतो.या वर्षी पाउसमान कमी आहे. का कमी आहे माहीत नाही. कोणी माणसाला दोष देतो कोणी निसर्ग बदलत असतो म्हणून सांगतो. पण नक्की काय होत आहे ते समजत नाही.

असाच १४ जुलै ला देहु ला गेलो होतो.नशिबाने त्याच दिवशी तुकाराम महाराजांची पालखी परत पंढरपुरवरून आली होती. मंदिरात दर्शन घेतले आणि वैकुंठगमन मंदिराकडे निघालो. सहज भंडारा ड़ोंगराकड़े पाहिले तर तिथे काही काळे ढग जमले होते. आणि हळू हळू ढगात झरोका निर्माण होऊ लागला. पहिल्यांदा २ black & white फोटो घेतले पण त्यात मजा नाही आली. शेवटी color फोटो घेतले.

कुठला फोटो उत्तम आहेच हेच समजले नाही म्हणून सगळेच फोटो इथे देवू वाटले.

तो खेळ पहाताना उगीचच मनात कुठे तरी वाटत होत की तुकाराम महाराज तर झरोक्यातून आपल्याला पाहत नसतील ना….?

Advertisements