निसर्गचित्र

निसर्गचित्र

कधी कधी देवालाही वाटते की हाती कुंचला घेवून मस्तपैकी potrait करावे, एखादे निसर्ग चित्र काढावे. जेव्ह्वा तो अशी कलाकृती घडवतो तेंव्हा त्यातून एक अजरामर कलाकृती घडते…..

असेच potrait मला पाहायला भेटले किल्ले पुरंदरवर. हा potrait चितारला आहे खुद्द संभाजी महाराजांच्या जन्मस्थानी. देवमाणसासाठी देवानेच घडवलेले हे निसर्गचित्र …….

Advertisements