Way To Heaven

Way To Heaven

Way To Heaven

Way To Heaven

“आजोबा, देव कुठे रहातो?” –
“तो बघ, तिकडे दूर आकाशात, ढगांच्या पलीकडे…”

लहानपणी हेच उत्तर मला मोठी लोक सांगत असत. आणि आता मी मोठा झाल्यावर लहान मुलांना हेच सांगतो.

हे आठवायचे कारण होते ती ही वाट, पुरंदरेश्वर मंदिराकडे जाणारी….A Way to Heaven….

Advertisements