भीमा नदी

भीमा नदी

तुलापुरला भीमा, भामा आणि इंद्रायणी या ३ नद्यांचा त्रिवेणी संगम आहे त्यापैकी हा फोटो भीमा नदीचा आहे. मला त्या दिवशी का कोणास ठावुक पण nature फोटोग्राफीसुद्धा Black & White मध्येच करू वाटली.तुम्हालाही हा फोटो आवडेल अशी अपेक्षा करतो.

संथ वाहणारी भीमा नदी, मंदिराच्या पायर्या, पायर्यांवर असणारा कुत्रा आणि आसपासची झाडे यांनी या फोटोला वेगळ्याच विश्वात नेवून ठेवले आहे.

Advertisements